Testimonials

What do those who know me say…
 • Gabi is one of the people very dear to my soul, the person who sees the beauty in each of us. I admire her for that. With warmth, with patience, with openness and a relentless desire to help, with a vast knowledge and empathy, she managed to bring to the surface qualities and emotions steeped in oblivion. Gabi helped me overcome many fears, helped me discover what acceptance, forgiveness and true self-love mean. Thank you! She helped me identify emotional conflicts that prevented me from being truly happy and free... free from the opinions and experiences of others. I feel so grateful for the chance to work together. Thank you, my dear for all the energy you give, for the enthusiasm and professionalism with which you welcome us and invite us into the wonderful world of our souls.
  Cristea Nicoleta Mihaela
  Educator
 • Gabi este unul din oamenii foarte dragi sufletului meu, omul care vede frumosul din fiecare dintre noi. O admir pentru asta. Cu caldura, cu rabdare, cu deschidere si o neobosita dorinta de a ajuta, cu o cunoastere vasta si empatie, a reusit sa scoata la suprafata calitati si emotii cufundate in uitare. Gabi m-a ajutat sa imi depasesc multe temeri, m-a ajutat sa descopar ce inseamna "acceptare", iertare si adevarata iubire de sine. Iti multumesc! M-a ajutat sa identific conflicte emotionale care ma impiedicau sa fiu cu adevarat fericita si libera....libera de parerile si experientele altora. Ma simt atat de recunoscatoare pentru sansa de a fi lucrat impreuna. Multumesc, draga mea pentru toata energia pe care o emani, pentru entuziasmul si profesionalismul cu care ne intampini si ne inviti in minunata lume a sufletelor noastre.
  Cristea Nicoleta Mihaela
  Educator
 • It is impossible to describe in a few words all my experience in the relationship with Gabi and Recall Healing... All I can wish for is to pass on all the awareness that changed my principles and at the same time the course of my life. What once seemed impossible to me, has now become my basic tool in all my current achievements... And yes... I now feel that it is much easier for me to trust myself and that I can convey this trust to those who need it. The word "Thank you" is too little to express my gratitude to you, my dear, but in accomplishing my mission in this life, I feel indebted and at the same time very honored to recommend you to the whole world!!! You're a wonderful person, Gabi! Thank you. I love you!
  Daniela Marsoane
  Hair stylist
 • Este imposibil sa descriu in cateva cuvinte toata experienta mea in relatia cu Gabi si Recall Healing... Tot ce pot sa imi doresc este sa transmit mai departe toate constientizarile care mi-au schimbat principiile si totodata cursul vietii. Ceea ce candva imi parea imposibil de realizat, acum a devenit instrumentul meu de baza in toate realizarile mele actuale.... Si da... Acum simt ca imi este mult mai usor sa am încredere în propria mea persoana si ca pot transmite aceasta incredere celor care au nevoie de ea. Cuvantul "Multumesc" este prea putin pentru a-mi exprima recunostinta pentru tine, draga mea, insa realizand misiunea mea in aceasta viata, ma simt datoare si in acelasi timp foarte onorata sa te recomand întregului mapamond!!!! Esti un om minunat, Gabi! Multumesc. Te iubesc!
  Daniela Marsoane
  Hair stylist
 • I don’t want to call Gabriela's therapy just an experience, but a feeling, a rebirth, a deep awareness, assumed and carried out with much desire for peace and inner tranquility. Therapy is the best investment I could offer myself. Therapy means healing, and for me this has become a lifestyle, a daily routine of awareness, peace and inner tranquility! Healing is a blessing! My tears come up when I think that I lost 24 years in hatred and rancor, when I see how beautiful it is to live peacefully. Thank you Gabriela for showing me the way!
  Mona Jimborean
  Nurse
 • Nu vreau sa numesc terapia efectuata cu Gabriela doar o experienta, ci o traire, o renastere, o constientizare profunda, asumata si efectuata cu multa dorinta de liniste si pace interioara. Terapia este cea mai buna investitie pe care am putut sa mi-o daruiesc. Terapia inseamna vindecare, iar pentru mine asta a devenit un stil de viata, o rutina zilnica de constientizare, pace si liniste interioara! Vindecarea este o binecuvantare! Imi dau lacrimile doar cand ma gandeac ca 24 de ani i-am pierdut in ura si ranchiuna, cand vad cat e de frumos sa traiesti linistit. Multumesc Gabriela pentru ca mi-ai arat calea!
  Mona Jimborean
  Nurse
 • I am honored to say that I have met Gabi Badaluta in all her three stages and dynamics: in the church, in the family and on the therapeutic couch. A beautiful person, who, like the Archangel whose name she bears, gives us the good News of his own Renaissance – psychosomatic healing!
  Dragos Vasile Capota
  Medical assistant and Psychotherapist
 • Ma simt onorat sa pot spune ca am cunoscut-o pe Gabi Badaluta in toate cele trei ipostaze si dinamici ale ei: in tinda Bisericii, in sanul familiei si pe canapeaua terapeutica. Om frumos, care ca si Arhanghelul, a carui nume il poarta, ne daruieste Vestea cea buna a propriei Renasteri - vindecarea psihosomatica!
  Dragos Vasile Capota
  Medical assistant and Psychotherapist
 • I feel lucky that I had the opportunity to meet Gabi Badaluta. It amazed me from the beginning how careful and delicate she was, and the peace of soul she emanated. The consultations with her were relaxing and at the same time profound, and she always managed to make me feel comfortable and instilled trust in myself. Gabi is a professional, a person of great value and I highly recommend her.
  Daniela
  Doctor
 • Ma simt norocoasa ca am avut ocazia sa o cunosc pe Gabi Badaluta. Ma uimit de la inceput cit de atenta si delicata era si cita liniste sufleteasca emana. Consultatiile cu ea erau relaxante si in acelasi timp profunde, iar ea reusea tot timpul sa ma faca sa ma simt confortabil si sa-mi dea incredere in mine. Gabi e o profesionista, un om de o valoare deosebita si o recomand cu drag.
  Daniela
  Doctor
 • In double quality, as a client in therapy as well as a psychologist, I consider myself privileged that I had the opportunity to meet Gabi Badaluta. I was impressed from the beginning by the talent with which she practices her profession, but to an equal extent of the warmth and availability with which she treats her clients, as well as the modesty that characterizes her. As a therapist, she has the extraordinary ability to identify the true source of your problems and the mastery of guiding you, in a natural, liberating way, on the road to healing. I look forward to her books.
  Brindusa Andrei
  Psychologist
 • In dubla calitate, de client in terapie cat si de psiholog, ma consider privilegiata de faptul ca am avut ocazia sa o intalnesc pe Gabi Badaluta. Am fost impresionata de la bun inceput de talentul cu care isi practica meseria, in egala masura insa si de caldura si disponibilitatea cu care isi trateaza clientii cat si de modestia care o caracterizeaza. In calitate de terapeut, are capacitatea extraordinara de a identifica adevarata sursa a problemelor tale si maiestria de a te calauzi intr-o maniera fireasca, eliberatoare pe drumul vindecarii. Astept cu nerabdare cartile sale.
  Brindusa Andrei
  Psychologist
 • I saw the passion for psychology in Gabi from an early age, trying to help people with a particular approach. Reading books and meeting people has led her to start her studies in the field, to travel for many years, to different corners of the world, to accumulate as much knowledge as possible, perhaps sacrificing time for children and family, and then to embrace psychotherapy by putting in practice several techniques and theories adapted in an authentic form in therapy. The book "The Map of Healing" is a fabulous beginning in what it means to convey "secrets" to as many people as possible, helping us to realize the source of the diseases and unwanted behaviors, but also the solutions. Organizing a series of seminars would be a blessing for all of us, and I encourage her to do so, she still has much to say in this area and I believe that she will be one of the greatest scientists and masters in the world. With much love,
  Daniela Badaluta
  President & Founder Recrex
 • Pasiunea pentru psihologie am vazut-o la Gabi de la varste fragede, incercand sa ajute oamenii cu o abordare aparte. Lecturarea unor carti si intalnirea unor persoane au determinat-o sa inceapa studiile in domeniu, sa calatoreasca in diferite colturi ale lumii pentru a acumula cat mai multa stiinta timp de multi ani, sacrificand poate timpul dedicat copiilor si familiei, iar apoi sa imbratiseze psihoterapia punand in practica mai multe tehnici si teorii adaptate intr-o forma autentica in terapie. Cartea “Harta vindecarii” este un inceput fabulos in ceea ce inseamna transmitetea “secretelor” la cat mai multi oameni, aceasta ajutandu-ne sa constietizam care este sursa bolilor si a comportamentelor nedorite, dar si care sunt solutiile. Organizarea unor serii de seminarii ar fi o binecuvantare pentru noi toti, iar pe aceasta cale o incurajez, mai are multe de spus in acest domeniu si cu credinta consider ca va fi unul dintre cei mai mari oameni de stiinta si maestri ai lumii. Cu multa iubire,
  Daniela Badaluta
  President & Founder Recrex
 • Gabriela is an expert in the field and I say this both from the point of view of a colleague and as a client. I have always admired her passion and curiosity for the field of psychology and psychosomatic. As a proof she made enormous efforts and traveled the world to participate in numerous courses and workshops that helped her learn different techniques that support the healing and emotional balancing of her clients. Besides being a professional in the psychotherapy cabinet, she is also a very good writer, she has published the book's The Map of Healing's which is a guide in understanding how we get sick and how we help ourselves in the healing process. As a client I appealed to her for help in some life situations and besides her professionalism I was pleasantly surprised to meet a warm, open and loving person. I recommend her with all confidence and I guarantee that you will have very pleasant and efficient experiences!
  Simona Mihalik
  Psychotherapist
 • Gabriela este un expert in domeniu si spun acest lucru atat din punctul de vedere al unui coleg, cat si ca si client. Am admirat intodeauna pasiunea si curiozitatea ei pentru domeniul psihologiei si al psihosomaticii. Drept dovada a facut eforturi enorme si a colindat lumea pentru a putea participa la numeroase cursuri si workshopuri care au ajutat-o sa invete diferite tehnici ce vin in sprijinul videcari si echilibrari emotionale ale clientilor sai. Pe langa faptul ca este un profesionist in cabinetul de psihoterapie, este si un scriitor foarte bun, a publicat cartea “Harta vindecarii”, care este un ghid in a ne intelege cum ne imbolnavim si cum ne ajutam in procesul de vindecare. Ca si client am apelat la ajutorul ei in cateva situatii de viata si pe langa profesionalismul ei am fost surprins placuta sa intalnesc un om cald, deschis si cu multa dragoste fata de semenul sau. O recomand cu toata increderea si va garantez ca veti avea experiente deosebit de placute si eficiente!
  Simona Mihalik
  Psychotherapist
 • Meeting Gabriela at The Journey classes was a great joy and at the same time a constant help. Joy because she has a good soul, very generous, always attentive to others. Constant help because almost at any time and with any questions I would have for myself, my family, friends / clients regarding the real causes of the diseases, she gave me the clarifying answer, helping to raise awareness and unravel the emotional mystery, the conflict behind the disease. All that this wonderful soul does, all the courses, seminars, books written have one purpose: to heal people, to help them to live consciously, better, beautifully! Thank you Gabi, from the heart, for all your dedication and for your endeavors to upgrade yourself again and again for us all!
  Simona Ionescu
  Communication specialist
 • Intalnirea cu Gabriela la cursurile The Journey a fost o mare bucurie si in acelasi timp un ajutor continuu. Bucurie pentru ca este un suflet bun, foarte generos, mereu atent la ceilalti. Ajutor continuu pentru ca aproape oricand si orice intrebare as avea pentru mine, familia mea, prieteni/clienti referitor la cauzele reale ale afectiunilor, mi-a dat raspunsul clarificator, ajutand la constientizarea si dezlegarea misterului emotional, conflictului care este in spatele bolii. Tot ce face acest suflet minunat, toate cursurile, seminariile, cartile scrise au un singur scop: sa vindece oamenii, sa ii ajute sa traiasca constient, mai bine, mai frumos! Multumesc Gabi din inima pentru toata daruirea ta si pentru stradania ta de a te perfectiona mereu si mereu pentru noi toti!
  Simona Ionescu
  Communication specialist
 • When I went to the first session, I was over 103 kg and everything seemed black, in the happiest case, gray. I lost over 23 kg, I was overflowing with energy and optimism, and any problem became a trivial situation, to be solved in the shortest time. I managed to convince my mother, sister, my uncle's wife to come too. It was an experience full of joy and positive results for all. I wish you days full of smiles, forgiveness, optimism, health and Happiness.
  Gaspar Petru Marian
  Arbitru Footbal
 • Cand am mers la prima sedinta, aveam peste 103 kg si totul parea negru, in cel mai fericit caz, gri. Am slabit peste 23 kg, debordez de energie si optimism, iar orice problema a devenit o banala situatie, care se va rezolva in cel mai scurt timp. Am reusit sa imi conving mama, sora, sotia unchiul sa vina si ei. Pentru toti a fost o experienta plina de bucurie si rezultate pozitive. Va doresc zile pline de zambete, iertare, optimism, sanatate si Fericire.
  Gaspar Petru Marian
  Arbitru Footbal

You can find more information in the book
"The Map of Healing"


Buy the Book Here

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *